Jul 30, 2011

धुंद कुंद हा मुकुंदधुंद कुंद हा मुकुंद रंग लावितो
गौर वर्ण राधिकेच अंग जाळितो

आज शाम, छेडणार जाणिता तिने
वाट तीच चालण्यास चित्त भाळितो

मेघशाम, रंग लाल, फेकतो कसा
राहतो मनात आणि स्पर्श टाळितो

रंगता तुझाच रंग चिंब सावळ्या
कोण रंग सांग तो मला खुनावितो

प्रेम रंग पाहिला तुझ्या मिठीत मी
आज कोणती उमंग खास दावितो ?

कृष्ण सावळा कसा कुणास शोधतो ?
सांग काय शाम तू मनात पाळितो ?


- रमेश ठोंबरे
(गाल गाल गाल गाल गाल गालगा)

No comments:

Post a Comment