Jul 22, 2011

१७) || नको प्रिये राणी ||


नको प्रिये राणी
अंत असा पाहू
वेळ हा सर्वथा
जाऊ पाहे || १ ||

आधीच आलीस
उशिरा तू फार
आणखी मी धीर
धरू कैसा || २ ||

नको आता अशी
बोलताच राहू
संधी पुन्हा देऊ
काळोखाला || ३ ||

निघशील पुन्हा
उशीर म्हणोनी
साथीला न कोणी
तुज विना || ४ ||

होईल अंधार
जाशील निघोनी
पुन्हा तीच गाणी
विरहाची || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment