Jul 31, 2011

~ लिहू नको ~तिच्या रुपाची जुनी कहाणी लिहू नको,
नव्या 'रदिफी' गजल पुराणी लिहू नको.


तिची नशा रे उनाड आहे खरी खुरी,
उगीच 'मीरा' 'प्रेम-दिवाणी' लिहू नको.


तिच्या दिलाशी हजार नावे इथे तिथे,
तुझीच गाणी, तुझीच राणी लिहू नको.


तुला दिसे ते खरेच आहे पहा जरा,
उगाच वेड्या 'मृगा'स पाणी लिहू नको.


तिची अदा रे सदाच न्यारी, अजिंक्य ती,
अश्या रूपाच्या हजार 'खाणी' लिहू नको .


तिला कळाया खरेच घ्यावा जन्म नवा,
अजाणताही स्वतःस 'ज्ञानी' लिहू नको.


इथे कळाले तुला 'रमेशा' किती असे ?
इथेच झाली रसाळ 'वाणी' लिहू नको.
- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment