Jul 30, 2011

घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !


घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


नकोस पाहू जे जे घडले
अन कोण ते उगाच भिडले
तुझ्या लढ्याला नकोत सीमा
बघ शर्थीचे दार उघडेल....
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


तुझी जिद्द रे तुफान आहे,
अन स्वप्नांचे दुकान आहे.
शक्ती ठाऊक तुझीची तुजला,
जग हे सारे अजाण आहे.
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


कर अशी रे धमाल आता
दाव जगाला कमाल आता
तुझ्याचसाठी यश हे झुरते
वाट पाहतो गुलाल आहे !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


एका मागून एका डाव रे
यष्टी वरती बसे घाव रे ...
यश हे सारे तुझेच आहे
नकोस देऊ कुणा वाव रे
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


झुगारले तू अपयश सारे
यत्न तुझे रे फळास आले
क्रिकेट होते स्वप्नं तुझे अन
स्वप्नं तुझे ते वास्तव झाले !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट !
घे घे विकेट ....तू खेळ क्रिकेट ! ..............(कोरस)


- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment