Jul 22, 2011

१९. || गाठण्यास साली ||


गाठण्यास साली
झालो मी अतुर
लागे हूर-हूर
मनी माझ्या || १ ||

दिसेल सावली
लावण्यखणीची
मनात हि इच्छा
चाळवली || २||

चाल हि वाकडी
नजर तिरकी
डोळ्यात फिरकी
पडलेली || ३ ||

वाढलेला घेर
कर्दमाचा गोळा
रुपावरी बोळा
फिरलेला || ४ ||

पटलीच खात्री
पुन्हा सौंदर्याची
प्रिया हीच साची
एकमेव || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment